Aicinām aktīvus, ambiciozus un perspektīvus Latvijas jauniešus (14-24 gadi) uz Pirmo Jauniešu Forumu, kas notiks 2. augustā ATTA centrā.

Мероприятие организовано женским бизнес-клубом Ladies Deal Club.

Участие в мероприятии — бесплатное (в случае мотивационного письма). Для «ленивых» — стоимость 20 евро. Начало мероприятия: 16:00, завершение 20:00.

В рамках Форума запланирован коворкинг и знакомство между участниками. Данный опыт пригодится для участия в международных проектах, конгрессах и бизнес-встречах.

Pirmais Jauniešu Forums notiek krievu valodā. Lai nokļūtu pasākumā, jāaizpilda kontaktforma un bezmaksas dalībai pasākumā noteikti jāuzraksta motivācijas vēstule. Ja dalībnieks nevēlas aizpildīt motivācijas vēstuli, bet vēlas apmeklēt pasākumu, tad dalības maksa ir 20 eiro. Reģistrējoties dalībnieks saņems e-pastu ar rēķinu pasākuma apmaksai.

Privātuma politika

Первый Молодёжный Форум в Риге 1

Pirmā Jauniešu Foruma Rīgā spīkeri

Спикеры Первого Молодёжного Форума в Риге

Olga Balunova, HR BP (personālresursu biznesa partnere) Personāla vadītāja, pasniedzēja, lektore.

Ольга Балунова, HR BP (бизнес-партнер по управления персоналом) HR Manager (руководитель управления персоналом), преподаватель, лектор.


Renata Indrika, grāmatvede-ekonomiste ar 25 gadu pieredzi, uzņēmēja, doktorante, Grāmatvedības un finanšu koledžas un Starptautiskās Baltijas Akadēmijas pasniedzēja

Рената Индрика, бухгалтер-экономист с 25-летним стажем, предприниматель, докторант, преподаватель Бухгалтерско-финансового колледжа и Международной Балтийской Академии


Natālija Alandarenko, uzņēmēja, valodu centra ANG school -Education First Latvija (valodu kursi Latvijā un ārzemēs) īpašniece un vadītāja

Наталия Аландаренко, предприниматель, владелица и руководитель языкового центра ANG school – Education First Latvija, языковые курсы в Латвии и зарубежном


Jeļena Tonova, PR, Time & Event Management jomu speciāliste, sieviešu biznesa kluba dibinātāja, doktorante, pasniedzēja, lektore, publiciste

Елена Тонова, специалист в областях PR, Time & Event Management, основатель женского бизнес-клуба, докторант, преподаватель, публицист


Liera Šteina, producentu centra Stein Studio vadītāja, mūzikas maģistre, plaša profila māksliniece, doktorante, pasniedzēja.

Лиера Штейн, руководитель продюсерского центра Stein Studio, магистр музыки, артист широкого профиля, докторант, преподаватель.


Katerina Kazanovska, svešvalodu pasniedzēja, metodiķe, pasniedzēju trenere un Ilgtspējīgas attīstības centra “Insait” dibinātāja un vadītāja

Катерина Казановска, преподаватель иностранных языков, методист, тренер учителей и основатель и руководитель центра экологичного развития “Insait


Julia Rastorgujeva, tulkotāja, pasniedzēja, Baltijas Starptautiskās Akadēmijas «Tulkošana» virziena vadītāja, ECL eksāmena pārstāve Latvijā

Юлия Расторгуева, переводчик, преподаватель, руководитель направления «Перевод» в Балтийской Международной Академии, представитель экзамена ECL в Латвии


Заявка на участие в Форуме

Первый Молодёжный Форум в Риге 2Pirmais Jauniešu forums notiek krievu valodā. Lai nokļūtu pasākumā, jāaizpilda kontaktforma un noteikti jāuzraksta motivācijas vēstule bezmaksas dalībai pasākumā. Ja dalībnieks nevēlas aizpildīt motivācijas vēstuli, bet vēlas apmeklēt pasākumu, tad dalības maksa ir 20 eiro. Reģistrējoties dalībnieks saņems e-pastu ar rēķinu par pasākuma apmaksu.

Первый Молодёжный Форум проводится на русском языке. Для того, чтобы попасть на мероприятие необходимо заполнить контактную форму и обязательно написать мотивационное письмо для бесплатного участия в мероприятии. Если участник не хочет заполнять мотивационное письмо, но хочет присутствовать на мероприятии, то стоимость участия 20 евро. При регистрации участнику будет отправлено письмо со счетом к оплате мероприятия.

Часто задаваемые вопросы

Vai pusaudzis var piedalīties, ja viņš ir jaunāks par 14 gadiem?

Tas ir iespējams, bet nav nepieciešams. Vienosimies, ka visam ir savs laiks, vieta un līdzdalība. Lūdzu, nesabojājiet bērna karmu, nemelojiet un nepārkāpjiet noteikumus.

Можно ли участвовать подростку, если ему меньше 14 лет?

Можно, но не нужно. Давайте договоримся, что всему своё время, место и участие. Просим не портить карму ребенку, не врать и не нарушать правила.


Vai vecāks var piedalīties kopā ar savu bērnu?

Ja Jūsu dalība ir obligāta, tad tā būs maksas un finanšu un ikdienas pratības centrs Latvian Business Education Center to nekompensēs. Dalības maksa — 20 eiro. Tāpat ir jāaizpilda pieteikums dalībai, un mēs nosūtīsim rēķinu apmaksai.

Можно ли участвовать родителю вместе со своим ребенком?

Если Ваше участие обязательно, то оно будет платным и не будет компенсировано центром финансовой и бытовой грамотности Latvian Business Education Center. Стоимость участия – 20 евро. Вам необходимо также оформить заявку на участие, и мы вышлем счет к оплате.


Vai var piedalīties ieinteresēts jaunietis, kas vecāks par 24 gadiem?

Tas ir iespējams, bet nav nepieciešams. Informācija, kas tiks prezentēta Forumā, būs aktuāla pusaudžiem, kuri mācās 9.-12.klasē, kā arī augstskolas vai koledžas 1-2 kursā. Personām no 24 gadu vecuma dalība pasākumā ir maksas. Dalības maksa — 20 eiro. Tāpat ir jāaizpilda pieteikums dalībai, un mēs nosūtīsim rēķinu apmaksai.

Можно ли участвовать заинтересованному молодому человеку старше 24 лет?

Можно, но не нужно. Информация, которая будет представлена на Форуме будет актуальна для подростков, учащихся в 9-12 класса, а также на 1-2 курсе ВУЗа, или колледжа. Для лиц, старше 24 лет участие на мероприятии платное. Стоимость участия – 20 евро. Вам необходимо также оформить заявку на участие, и мы вышлем счет к оплате.


Vai es varu kavēties uz pasākumu?

Ņemot vērā aizņemtību, apstākļus un jau ieplānotās lietas, jā, uz pasākumu var ierasties pēc tā sākuma. Bet mēs jūs ielaidīsim zālē pārtraukumos starp runātājiem.

Можно ли опоздать на мероприятие?

Беря во внимание занятость, обстоятельства и уже запланированные дела, да, вы можете прийти на мероприятие после того, как оно начнется. Но мы вас впустим в зал в момент перерывов между выступлением спикеров.


Vai varu aiziet no pasākumu pirms beigām?

Jā, jūs varat doties prom pirms pasākuma beigām, bet ne runātāja runas laikā. Jūs varat atstāt telpu brīdī, kad runātājs atbild uz jautājumiem, vai pārtraukumā starp runātājiem.

Можно ли уйти раньше с мероприятия?

Да, вы можете уйти раньше окончания мероприятия, но не во время выступления спикера. Вы можете выйти из зала в момент, когда спикер отвечает на вопросы или во время перерыва между спикерами.


Vai pasākumu var filmēt vai ierakstīt audio?

Pirmo jauniešu forumu aizliegts filmēt un ierakstīt audio. Pasākumu var fotografēt.

Можно ли снимать мероприятие на видео или записывать на аудио?

Первый Молодёжный Форум запрещено снимать на видео и записывать на аудио носители. Мероприятие можно фотографировать.


Pirmā Jauniešu Foruma ētika

  • Pasākumā jāuzvedas ar cieņu pret spīkeriem un citiem apkartējiem cilvēkiem.
  • Spīkera runas laikā ir aizliegts runāt, uzvesties trokšņaini vai izaicinoši.
  • Punktualitāte šādos pasākumos ir panākumu atslēga.
  • Jūs varat iziet vai ienākt zālē tikai tad, ja spīkeris ir beidzis vai vēl nav sācis savu runu.
  • Ja kāds no dalībniekiem uzdod personisku jautājumu vai izstāsta informāciju, kas ir personiska, tad tai ir jāpaliek Foruma ietvaros un tā nedrīkst tikt izmantota pret pasākuma dalībnieku, izsmieta vai pārvērsta par ņirgāšanos.

Этика проведения мероприятия

  • На мероприятии необходимо вести себя с уважением к спикерам и окружающим.
  • Во время выступления спикера запрещено говорить, вести себя шумно или вызывающе.
  • Пунктуальность в подобных мероприятиях – залог успеха.
  • Выходить или входить в зал можно только в случае, если спикер закончил или еще не начал свое выступление.
  • Если кто-то из участников задаст личный вопрос или расскажет информацию, которая является личной, то она должна остаться в рамках Форума и не быть использована против участника мероприятия, высмеяна или обращена в насмешку.