Дистанционный договор

Nolikums stājas spēkā no 2018. gada 18. novembra. Līdz tam brīdim lūdzam katram grupas loceklim izlemt par tēmām un uzdevumiem, kurus viņš vēlas realizēt projekta ietvaros.

LADIES DEAL CLUB nolikums 25.10.2018.

Distances līgums

  1. Kas ir Ladies Deal Club

1.1. Ladies Deal Club – tā ir pozitīva vide, kurā radīta labvēlīga atmosfēra izaugsmei, attīstībai un sevis pilnveidošanai. Klubā pieņemts dalīties ar labām ziņām, saviem sasniegumiem un panākumiem. Mēs visi kopā apgūstam “mazo soļu” mākslu un prasmi atrast iedvesmu “ikdienas lietās”.

1.2. Ladies Deal Club – tā ir vieta, kur iegūt kvalitatīvas zināšanasno to mutēm, kuri nevis teorijā, bet savā praksē ir apguvuši profesionālās iemaņas. Piemēram, pie mums grāmatvedības kursus vada nozarē darbojošies līderi, interesantus “tematiskus iztvērumus” no jurisprudences pasaules sniedz veiksmīgi juristi un advokāti, meistarklases “runas mākslā” vada tie, kuru darbs katru dienu saistīts ar publisku uzstāšanos utt. Mūsu pamatvirzieni – bizness, skaistums, veselība, attīstība un labdarība.

1.3. Ladies Deal Club – tā ir lieliska iespēja atrast partnerus, darbiniekus un vienkārši ideju cilvēkus no absolūti dažādām sfērām. Daudzveidīgā komunikācija bagātina, uzlādē, bet prasme mācīties visu jauno – perfekti tiek noslīpēta starp dažādām sfēru profesionāļiem.

1.4. Ladies Deal Club – tā ir potenciālo klientu bāze. Protams, klientu “nemēdz būt par daudz” un mēs visi esam ieinteresēti piesaistīt savai videi lielāku auditoriju.

Šis klubs nav radīts tam, lai atnāktu un uzreiz reklamētu visu savu un svešo no “A” līdz “Z”, aizpildot ar sevi visu telpu. Agresīvs un uzbāzīgs reklāmas veids pie mums ir aizliegts. Bet iespējas demonstrēt un reklamēt savu preci vai pakalpojumu – vairāk nekā pietiekamas.

1.5. Ladies Deal Club – vieta, kur var realizēt sevi un savu virzienu. Kur var atrast domubiedru atbalstu, izveidot savu atsevišķu virzienu un realizēt sapni.

1.6. Dalības grupā gradācija.

1.6.1. Reader – grupas lasītājs. Tas nav grupas dalībnieks, bet var nosūtīt pieteikumu par iestāšanos grupā.

1.6.2. Guest – grupas dalībnieks, kurš veicis moderāciju.

1.6.3.Ladies Deal Club Basic Member – dalības klubā pirmā pakāpe.

1.6.4. Ladies Deal Club SPECIAL MEMBER – dalības klubā otrā pakāpe.

1.6.5. Ladies Deal Club PREMIUM MEMBER – dalības klubā trešā pakāpe.

2.1.  READER

2.1.1. READER – grupas lasītājs. Tas nav grupas dalībnieks, bet var nosūtīt pieteikumu par iestāšanos grupā.

2.2. READER iespējas.

2.2.1. Iespēja lasīt grupu.

2.2.2. Iespēja nākt uz maksas un/vai atklātajiem pasākumiem, ja to paredz dalības pasākumā nosacījumi.

2.2.3. Nav iespēju publicēt publikācijas.

2.2.4. Nav iespēju komentēt publikācijas.

2.2.5. Nav iespēju apmeklēt slēgtos kluba pasākumus.

2.2.6. Nav iespēju reklamēt sevi un savu produktu.

3.1.  GUEST

3.1.1. GUEST – grupas dalībnieks, kurš veicis moderāciju.

3.2. Lai veiktu moderāciju, nepieciešams:

3.2.1. Būt daiļā dzimuma pārstāvei (var piedalīties tikai sievietes).

3.2.2. Iestājoties grupā, atbildēt uz jautājumiem.

3.2.3. Jābūt profilam Facebook ne mazāk kā pusgadu no profila izveides brīža (vai kāds no Kluba dalībniekiem (ne zemāk par Basic Member statusu) var galvot par grupā iestāšanos pieprasījušā “realitāti”).

3.3. GUEST atlases mehānika

3.3.1. Katrs profils tiek izskatīts individuālā kārtībā.

3.3.2. Moderators patur tiesības atteikt pievienošanu grupai, nepaskaidrojot iemeslus.

3.3.3. Moderators var uzdot papildjautājumus, ja profils ir slēgts vai izskatās aizdomīgi.

3.3.4. Moderators var dzēst pievienoto GUEST, nepaskaidrojot iemeslus.

3.4. GUEST ir tiesības un  iespēja:

3.4.1. Iespēja publicēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības noraidīt publikāciju, nepaskaidrojot iemeslus.

3.4.2. Iespēja komentēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības dzēst komentāru, nepaskaidrojot iemeslus.

3.4.3. Vairākkārtējas noteikumu pārkāpšanas gadījumā moderatoram ir tiesības bloķēt lietotāju uz 7 dienām vai dzēst no grupas.

  1. Dalība klubā.

4.1. Lai kļūtu par kluba dalībnieku, nepieciešams:

4.1.1. Būt grupā Ladies Deal Club (moderators patur tiesības izdarīt izņēmumus).

4.1.2. Būt vismaz 18 gadus vecam (moderators patur tiesības izdarīt izņēmumus).

4.1.3. Iepazīties ar Ladies Deal Club nolikumu 25.10.2018.

4.1.4. Nosūtīt pieteikumu dalībai *** klubā.

  1. Ladies Deal Club BASIC MEMBER

5.1. Kurš var kļūt par kluba Ladies Deal Club kategorijas Basic Member dalībnieku?

5.1.1. Par kluba dalībnieku var kļūt tikai daiļā dzimuma pārstāve.

5.1.2. Pēc anketas aizpildīšanas pieteikums tiek izskatīts un pieņemts lēmums par jaunā Dalībnieka uzņemšanu vai dalības atteikumu.

5.1.3. Ja lēmums ir pozitīvs – dalībniecei tiek nosūtīts rēķins maksājuma veikšanai.

5.1.4. Dalībnieks var samaksāt rēķinu, izmantojot tikai savus kā maksātāja personas datus (no sava personīgā norēķinu konta, pastā, izmantojot pasi vai ID karti).

5.1.5. Par dalību var samaksāt personīgi klubā (skaidrā naudā vai ar bankas karti).

5.1.6. Rēķina samaksa apliecina, ka maksājušais dalībnieks ir iepazinies ar Ladies Deal Club nolikumu 25.10.2018., piekrīt un pieņem visus noteikumus sadarbībai ar klubu. (Distances līgums).

5.1.7.  Par dalības klubā sākumu (iestāšanās brīdi) uzskatāms brīdis, kad rēķina samaksas summa ir saņemta SIA Ladies Deal Club kontā.

5.2. Maksa: 100 eiro gadā (12 mēneši no iestāšanās klubā brīža) (8.2. punkts)

5.3. Tiesības un pienākumi.

5.3.1. Iespēja publicēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības noraidīt publikāciju, ja tā neatbilst noteikumiem vai kluba ētikas normām.

5.3.2. Iespēja komentēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības dzēst komentāru, nepaskaidrojot iemeslus.

5.3.3. Vairākkārtējas noteikumu pārkāpšanas gadījumā moderatoram ir tiesības bloķēt lietotāju uz 7 dienām.

5.3.4. Vairākkārtējas rupjas noteikumu pārkāpšanas gadījumā moderatoram ir tiesības dzēst Basic Member no kluba un grupas, neatmaksājot samaksāto kluba dalības maksu.

5.3.5. Iespēja apmeklēt slēgtos pasākumus kategorijai Basic Member saskaņā ar katra atsevišķa pasākuma noteikumiem.

5.3.6. Iespēja apmeklēt pasākumus par Basic Member cenu.

5.3.7. Iespēja saņemt bonusus saskaņā ar kategoriju Basic Member.

5.3.8. Kluba dalībnieka nominālā plastikāta karte (Basic Member), kas dod tiesības uz atlaidēm un īpašiem bonusiem lojalitātes programmas** Ladies Deal club Basic Memberietvaros.

  1. Ladies Deal Club SPECIAL MEMBER

6.1. Kurš var kļūt par kluba Ladies Deal Club kategorijas SPECIAL dalībnieku?

6.1.1. Par kluba dalībnieku var kļūt tikai daiļā dzimuma pārstāve.

6.1.2. Special Member var būt tikai funkcionējošs uzņēmējs, kam ir preces un pakalpojumi.

6.1.3. Special Member ir jānodrošina atlaide savai precei (preču grupai) un/vai pakalpojumam vismaz 10% apmērā**.

6.1.4. Pēc anketas aizpildīšanas pieteikumu izskata Padome un tiek pieņemts lēmums par jaunā Dalībnieka uzņemšanu vai dalības atteikumu.

6.1.5. Ja padome ir pieņēmusi  pozitīvu lēmumu – dalībniecei tiek nosūtīts rēķins maksājuma veikšanai.

6.1.6.  Dalībnieks var samaksāt rēķinu, izmantojot tikai savus kā maksātāja personas datus (no sava personīgā norēķinu konta, pastā, izmantojot pasi vai ID karti).

6.1.7.  Par dalību var samaksāt personīgi klubā (skaidrā naudā vai ar bankas karti).

6.1.8. Rēķina samaksa apliecina, ka maksājušais dalībnieks ir iepazinies ar Ladies Deal Club nolikumu 25.10.2018., piekrīt un pieņem visus noteikumus sadarbībai ar klubu. (Distances līgums).

6.1.9.  Par dalības klubā sākumu (iestāšanās brīdi) uzskatāms brīdis, kad rēķina samaksas summa ir saņemta SIA Ladies Deal Club kontā.

6.2. Maksa: 200 eiro gadā (12 mēneši no iestāšanās klubā brīža) (8.2. punkts)

6.3. Tiesības un pienākumi.

6.3.1. Iespēja publicēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības noraidīt publikāciju, ja tā neatbilst noteikumiem vai kluba ētikas normām.

6.3.2. Iespēja komentēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības dzēst komentāru, nepaskaidrojot iemeslus.

6.3.3. Vairākkārtējas noteikumu pārkāpšanas gadījumā moderatoram ir tiesības bloķēt lietotāju uz 7 dienām.

6.3.4. Vairākkārtējas rupjas noteikumu pārkāpšanas gadījumā moderatoram ir tiesības dzēst Special Member no kluba un grupas, neatmaksājot samaksāto kluba dalības maksu.

6.3.5. Iespēja apmeklēt slēgtos pasākumus kategorijai Special Member saskaņā ar katra atsevišķa pasākuma noteikumiem.

6.3.6. Iespēja apmeklēt pasākumus par Special Member cenu.

6.3.7. Iespēja saņemt bonusus saskaņā ar kategoriju Special Member.

6.3.8. Kluba dalībnieka nominālā plastikāta karte (SPECIAL MEMBER), kas dod tiesības uz atlaidēm un īpašiem bonusiem lojalitātes programmas** Ladies Deal club Special Memberietvaros.

  1. Ladies Deal Club PREMIUM MEMBER

7.1. Kurš var kļūt par kluba Ladies Deal Club kategorijas PREMIUM dalībnieku?

7.1.1. Par kluba dalībnieku var kļūt tikai daiļā dzimuma pārstāve.

7.1.2. Premium Member var būt tikai funkcionējošs uzņēmējs, kam ir preces un pakalpojumi.

7.1.3. Special Member ir jānodrošina atlaide savai precei (preču grupai) un/vai pakalpojumam vismaz 5% apmērā**.

7.1.4. Pēc anketas aizpildīšanas pieteikumu izskata Padome un tiek pieņemts lēmums par jaunā Dalībnieka uzņemšanu vai dalības atteikumu.

7.1.5. Ja lēmums ir pozitīvs – dalībniecei tiek nosūtīts rēķins maksājuma veikšanai.

7.1.6.  Dalībnieks var samaksāt rēķinu, izmantojot tikai savus kā maksātāja personas datus (no sava personīgā norēķinu konta, pastā, izmantojot pasi vai ID karti).

7.1.7.  Par dalību var samaksāt personīgi klubā (skaidrā naudā vai ar bankas karti).

7.1.8. Rēķina samaksa apliecina, ka maksājušais dalībnieks ir iepazinies ar Ladies Deal Club nolikumu 25.10.2018., piekrīt un pieņem visus noteikumus sadarbībai ar klubu. (Distances līgums).

7.1.9.  Par dalības klubā sākumu (iestāšanās brīdi) uzskatāms brīdis, kad rēķina samaksas summa ir saņemta SIA Ladies Deal Club kontā.

7.1.10. Kluba dalībnieka nominālā plastikāta karte (PREMIUM MEMBER), kas dod tiesības uz atlaidēm un īpašiem bonusiem lojalitātes programmas** Ladies Deal club Premium Memberietvaros.

7.2. Maksa: 300 eiro gadā (12 mēneši no iestāšanās klubā brīža) (8.2. punkts)

7.3. Tiesības un pienākumi.

7.3.1. Iespēja publicēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības noraidīt publikāciju, ja tā neatbilst noteikumiem vai kluba ētikas normām.

7.3.2. Iespēja komentēt publikācijas grupā saskaņā ar kluba noteikumiem. Moderators patur tiesības dzēst komentāru, nepaskaidrojot iemeslus.

7.3.3. Vairākkārtējas noteikumu pārkāpšanas gadījumā moderatoram ir tiesības bloķēt lietotāju uz 7 dienām.

7.3.4. Vairākkārtējas rupjas noteikumu pārkāpšanas gadījumā moderatoram ir tiesības dzēst PREMIUM MEMBER no kluba un grupas, neatmaksājot samaksāto kluba dalības maksu.

7.3.5. Iespēja apmeklēt slēgtos pasākumus kategorijai Premium Member saskaņā ar katra atsevišķa pasākuma noteikumiem.

7.3.6. Iespēja apmeklēt pasākumus par Premium Member cenu.

7.3.7. Iespēja saņemt bonusus saskaņā ar kategoriju Premium Member.

7.3.8. Ladies Deal Club lojalitātes programma būs gatava pēc kluba dalībnieku noteikšanas. Tā būs privilēģiju un atlaižu sistēma, kādas varēs izmantot kluba dalībnieka kartes īpašnieki. Lai kļūtu par kartes īpašnieku – jākļūst par Kluba dalībnieku.

  1. Citi nosacījumi un noteikumi

8.1. Šie noteikumi var tikt mainīti vai papildināti.

8.2. Dalības pakāpju maksa klubā var mainīties.

** Lojalitātes programma

Lojalitātes programma veidojas, pateicoties kluba kategoriju SPECIAL un PREMIUM dalībniekiem.

Viņi piešķir atlaides savām precēm un pakalpojumiem.

SPECIAL MEMBER – piešķir ne mazāk kā 10% atlaidi kluba dalībniekiem (Kluba dalībnieka kartes īpašniekiem).

PREMIUM MEMBER – piešķir ne mazāk kā 5% atlaidi kluba dalībniekiem (Kluba dalībnieka kartes īpašniekiem).

Savukārt klubs Ladies Deal Club reklamē šos kluba dalībniekus speciālā sadaļā “atlaides kluba dalībniekiem”, nodrošinot pastāvīgi atjaunojamu atlaižu un privilēģiju sarakstu, kas piešķirtas dalībniekiem.

Ja ir aizpildīts pieteikums kategorijai SPECIAL MEMBER vai PREMIUM MEMBER, tad kluba administrators personīgi sazināsies ar katru dalībnieku, lai sagatavotu informāciju par atlaidi, kas tiks reklamēta kluba ietvaros.

SPECIAL MEMBER vai PREMIUM MEMBER varēs reizi mēnesī (vai pēc situācijas) atjaunot informāciju, kas saistīta ar viņa pakalpojumiem vai produktiem, uz kuriem attieksies lojalitātes programma.

*** pieteikums dalībai klubā atrodas dokumentā tālāk. Tā ir anketa, kura potenciālajam dalībniekam jāaizpilda un jānosūta uz kluba elektronisko adresi Ladies Deal Club ladiesdealclub@gmail.com