Kā aprēķināt preču pašizmaksu un no kā tās parasti sastāv? 1

Kā aprēķināt preču pašizmaksu un no kā tās parasti sastāv? 2Kā aprēķināt preču pašizmaksu un no kā tās parasti sastāv? Cenas un tas, kas jums jāzina, veidojot piedāvājumu. Produkti un pakalpojumi.

Sazinoties ar mazo uzņēmumu vai mikrouzņēmumu pārstāvjiem, jau sen esmu novērojusi, ka viņi cenas nosaka, neņemot vērā daudzus faktorus. Gadās arī, ka uzņēmējs vispār baidās vai kautrējas noteikt cenu vai nosaka tādu, kurai (viņaprāt) vajadzētu ieinteresēt klientu ar savu lētumu un ir ļoti apdegusi.

Viss kāpēc? Tas ir tāpēc, ka cilvēks ilgstoši mācās savu profesiju un kļūst par labu speciālistu, bet ne par sava biznesa vadītāju. Ekonomika, menedžments, attīstības stratēģija arī ir mākslas forma, kuras apguve prasa gadiem. “Kāpēc, es nevaru noteikt cenu,” daudzi iebilst, bet izdeg vai saprot, ka atzīmē laiku.

Tātad, no kā veidojas cena un kāda tā vispār ir. Tagad īsi, pēc iespējas ietilpīgāk, bet tūkstošiem grāmatu visā pasaulē ir veltītas šai tēmai, un jūs vienmēr varat iedziļināties šajā jautājumā.

Cenu noteikšana ir cenas noteikšana produktam vai pakalpojumam. Ir divas galvenās cenu noteikšanas sistēmas:

— Tirgus cenu noteikšana, pamatojoties uz piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbību

— Centralizētas valsts cenas, pamatojoties uz valdības aģentūru noteiktajām cenām.

Tirgus ekonomikā gala cenas izvēles process notiek atkarībā no ražošanas pašizmaksas, konkurentu cenām, piedāvājuma un pieprasījuma attiecības un citiem faktoriem.

Optimālā produkta vai pakalpojuma cena:

nodrošina uzņēmuma rentabilitāti;
interesants pircējam;
ļauj uzturēt preču klātbūtni tirgū un to pārdošanu nesamazināmā līmenī.

Vairumtirdzniecības cena – parasti tiek noteikta piegādes līgumā. Atkarībā no cenas pārskatīšanas iespējas līguma izpildes laikā vairumtirdzniecības cenu var noteikt šādi:

Fiksētā cena (stabila cena, fiksēta cena, garantētā cena) – tiek noteikta, parakstot līgumu un nav pakļauta pārskatīšanai visā piegādes periodā;
Kustīgā cena – izmaiņas atkarībā no preču cenas svārstībām tirgū; tajā pašā laikā cenu pārskatīšanas nosacījumos (saukti par cenu klauzulu) jānorāda oficiālais statistiskās informācijas avots par vidējo tirgus cenu, kas tiks izmantots. Šāda cena parasti tiek noteikta, ja ir noslēgts ilgtermiņa līgums par izejvielu, lauksaimniecības produkcijas, smagās rūpniecības produkcijas piegādi;

Pārcelšanās cena tiek koriģēta atkarībā no iespējamām preču pašizmaksas izmaiņām. Šāda cena var tikt noteikta gadījumā, ja šī līguma ietvaros mērķtiecīgi tiek radīti produkti ar ilgu ražošanas laiku. Tajā pašā laikā puses ne tikai nosaka sākotnējo cenu, bet arī nosaka līgumā tās struktūru, kā arī cenu koriģēšanas metodi materiālu izmaksu, darba samaksas līmeņa, nodokļu izmaiņu gadījumā. apstākļi un citi faktori, kas ietekmē ražotāja izmaksas.

Kā veidojas cenas.

1. Produkta izmaksas
Ražošanas izmaksas
Palīgmateriāli
Pieskaitāmās izmaksas
Aprīkojums (+ nolietojums)
Darbinieki
nodokļi

2. Produkta peļņa

Peļņa ir pozitīva starpība starp kopējiem ienākumiem (kas ietver ieņēmumus no preču un pakalpojumu pārdošanas, saņemtās soda naudas un kompensācijas, procentu ienākumus utt.) un šo preču un pakalpojumu ražošanas vai iegādes, uzglabāšanas, transportēšanas un mārketinga izmaksām. . Peļņa = Ieņēmumi – izmaksas (naudas izteiksmē). Ja rezultāts ir negatīvs, to sauc par zaudējumiem.